Hoe zit het momenteel met de huizenmarkt in de provincie Friesland?

Aangeboden door: ikbenfrits.nl

Ondanks de corona crisis zijn de huizenprijzen in het afgelopen kwartaal licht gestegen. Ook in Friesland valt een stijging op te merken. Het maakt dat het voor een grote groep woningzoekenden nog steeds erg lastig is om een geschikt huis te vinden.

Niet alleen moet de woning passen binnen de maximale hypotheek die een woningzoekende kan krijgen bij de bank. Ook moet een woningzoekende voldoende eigen spaargeld hebben om over te kunnen bieden. Het is nog steeds zeer gebruikelijk, dat er boven de vraagprijs moet worden geboden om de woning toegewezen te krijgen. Slechts in enkele gevallen wordt er onderhandeld over de prijs. 

Gemiddelde vraagprijs ligt ver boven de drie ton

In de provincie Friesland ligt de gemiddelde vraagprijs van een woning momenteel ver boven de drie ton. De mediaan van de vraagprijs ligt daar net onder, rond de 275 duizend euro in juni. Het maakt dat het voor starters zonder partner vaak erg lastig is om betaalbare woonruimte te vinden. Zij kunnen vaak een hypotheek van rond de twee ton krijgen.

Kijken we naar de duurste plekken om te wonen in de provincie Friesland, dan vallen met name De Fryske Marren en Heerenveen op. Hier ligt de prijs per vierkante meter boven de 2.500 euro. Daar waar deze in veel andere delen van Friesland rond de 2.250 euro per vierkante meter ligt. Goedkoop zijn Dongeradeel en Waadhoeke, waar de prijs per vierkante meter onder de 2.000 euro blijft steken. 

Hypotheekrente is momenteel gunstig

De stijgende huizenprijzen vallen onder meer te verklaren door het feit, dat de hypotheekrente momenteel nog zeer laag staat. Hoewel deze de afgelopen maanden iets gestegen is, valt deze niet te vergelijken met de hypotheekrente van enkele jaren geleden. Kijk bijvoorbeeld eens naar de ING hypotheekrente van 2015 en vergelijk die met de huidige ING hypotheekrente! Ook bij andere banken ligt de hypotheekrente momenteel relatief laag in vergelijking met de rente van enkele jaren geleden. 

Vraag en aanbod nog niet in evenwicht

Een andere reden die maakt dat het kopen van een woning lastig is, blijft de grote vraag naar betaalbare woningen. Waar het aanbod nog altijd beperkt is, zwakt de vraag nauwelijks af. Het maakt dat ook de huizenprijzen nog nauwelijks dalen in de provincie Friesland en elders in Nederland. Iemand die momenteel een woning heeft, profiteert van een flinke overwaarde. Het maakt dat het voor deze groep relatief makkelijk is om starters uit de markt te concurreren. Zij hebben vaak niet voldoende spaargeld om tegen de overwaarde op huizen op te bieden.