Fusie basisscholen Wynbrekker uit Oosterzee en Twa yn ien uit Echtenerbrug

OOSTERZEE/ECHTENERBRUG - De basisscholen Wynbrekker uit Oosterzee en de Twa yn ien uit Echtenerbrug willen fuseren.

De fusie moet op 1 augustus 2021 een feit zijn. Het definitieve besluit inclusief de vestigingslocatie wordt voor 1 februari 2021 genomen.

Leden van de medezeggenschapsraad van beide scholen hebben daartoe vlak voor de zomervakantie een intentieverklaring ondertekend.

Het fusietraject volgt na een samenwerkingsverband op teamniveau tussen de scholen sinds 2012. Ook de school in Bantega is benaderd om deel te nemen aan de fusie. Onlangs stemde een meerderheid van de ouders van de Reinbôge tegen fuseren.