Friesland verbiedt demonstraties met trekkers

De Veiligheidsregio Fryslân heeft een verbod afgekondigd voor het demonstreren met trekkers en andere landbouwvoertuigen. Een dag eerder gebeurde dit al in Groningen en Drenthe. Het verbod geldt eerst tot maandagochtend. Hiermee volgt Friesland dezelfde lijn als Groningen en Drenthe.

Volgens de veiligheidsregio is de maatregel genomen omdat de afgelopen dagen demonstraties van groepen boeren leidden tot opstoppingen en gevaarlijke situaties. Dat was met name het geval in en rond Heerenveen, Drachten en Sneek. Niet alleen op snelwegen als de A32 en A7, ook op bedrijventerreinen.

Veel recente demonstraties zijn vooraf niet gemeld. Bij eerdere protesten, bijvoorbeeld vorig jaar in Heerenveen, gebeurde dat wel. Dan is het mogelijk om afspraken te maken over hoe op een veilige manier gedemonstreerd kan worden.

De - veelal jonge - boeren lijken nu minder goed georganiseerd. Overleg is lastiger. Op plekken die de boeren aandoen en blokkeren, trekken zij veel bekijks. Er wordt gedronken en er is muziek, zoals maandagavond bij het distributiecentrum van de Aldi in Drachten. Politie was hier amper te zien. Sommige aanwezigen gaven aan óók tegen de 1,5-meter-maatregelen te protesteren.

Boeren hebben de afgelopen dagen op tal van plekken in het land gedemonstreerd met hun landbouwvoertuigen. Ze zijn vooral boos over de plannen van de regering voor het verminderen van de uitstoot van stikstof. Ook willen ze dat supermarktketens een eerlijke prijs betalen voor landbouwproducten.

Lees ook: Burgemeester Van der Zwan: 'Blokkeren A7 en A32 en distributiecentra Heerenveen onacceptabel'