Foto’s | Van der Wal Sloopwerken volop bezig met sloop woningen aan de Zuiderzeestraat in Lemmer

LEMMER Van der Wal Sloopwerken uit Joure is volop bezig met de sloop van de woningen aan de Zuiderzeestraat.

Voor het gebied Zuiderzeestraat en omgeving heeft Lyaemer Wonen plannen gemaakt voor de toekomst van de huurwoningen.

Door alle huurders kon individueel een voorkeur worden aangegeven voor een renovatievariant of sloop/nieuwbouw. Voor een aantal woningen was geen keuze mogelijk, daarvoor gold alleen de mogelijkheid van herontwikkeling.

Naar verwachting is voor de bouwvak de locatie aan de Zuiderzeestraat bouwrijp waardoor het heiwerk voor de nieuwbouw van twintig duurzame woningen kan beginnen De verwachte oplevering is in het voorjaar van 2021.

In fase twee volgt sloop en nieuwbouw van woningen aan de Flevostraat 10 en 12, Zuiderzeestraat 2 tot en met 42 en 5 tot en met 51. Het ‘uitverhuizen’ begon in 2019 en duurt tot en met 2021. De sloop begint in 2022. De verwachte oplevering is in 2023.

Fase drie en vier

Fase drie bestaat uit renovatie van de Pampusstraat 1 tot en met 7 en de Parkstraat 26 tot en met 36, 52 tot en met 98 en 106 tot en met 126. De verwachte oplevering is in 2024.

In fase vier tenslotte volgt sloop en nieuwbouw van de Parkstraat 1 tot en met 22. Het ‘uitverhuizen’ is in 2024, de sloop in 2025 en de oplevering in 2026.