Gemeente DFM: ‘Maximaal 4,3 miljoen euro extra kosten door coronatijd’

REGIO De gemeenteraad van De Fryske Marren heeft afgelopen week de crisisnota vastgesteld.

In die nota wordt inzicht gegeven in de maatschappelijke en financiële gevolgen van de maatregelen die de gemeente heeft genomen tijdens de coronatijd. ,,Dat financiële inzicht is nodig voordat we geld voor nieuwe plannen en investeringen kunnen vrijmaken. De behandeling van de kadernota vindt daarom plaats in het najaar.”

De crisisnota gaat uit van maximaal 4,3 miljoen euro aan extra kosten. Die extra kosten gaan af van de algemene reserve van de gemeente.

,,Zo zetten we de reserve ook in waarvoor deze bedoeld is. In de tweede helft van dit jaar werken we aan een herstelplan voor de algemene reserve zodat we ons huishoudboekje op orde houden.”

‘Noodzakelijke plannen’

Tegelijkertijd met de crisisnota zijn alvast een aantal, zoals de gemeente het omschrijft, noodzakelijke plannen vastgesteld. Zoals aanpak van de eikenprocessierups, het herstellen van verzakking van bermen en wegen en invoering van de wet verplichte ggz.

,,Die plannen zijn onontkoombaar in 2020. Ook kan het college nu aan de slag met duurzaamheid, de veenweideproblematiek en het Brûsplak in Joure. Hier heeft de raad mee ingestemd. Bij de kadernota in het najaar besluiten we over de andere plannen en investeringen, nadat we meer zicht hebben op de crisiskosten.”

De crisisnota biedt volgens de gemeente zoveel mogelijk inzicht met de kennis van dit moment.

,,Deels zijn we afhankelijk van compensatieregelingen vanuit het Rijk, zoals tegemoetkomingen voor ondernemers en organisaties. We houden er rekening mee dat we op een aantal fronten nog moeten bijspringen.”