Ingezonden | Iedereen doet mee

REGIO - ,,Iedereen hoort erbij, ook inwoners met een kwetsbaarheid. Gemeenten moeten zorgen voor ondersteuning op maat. Het gaat ook om werk, sport, kinderopvang, huisvesting van arbeidsmigranten en nog veel meer. Het zijn maar 3 zinnen op de site van de VNG, als het gaat over een inclusieve samenleving. Maar ze zijn wel belangrijk", schreef Wietze de Haan, fractievoorzitter PvdA De Fryske Marren.

Lees hieronder zijn ingezonden brief.
 
Met de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking komt de inclusieve samenleving dichterbij. Gemeenten hebben de opdracht om een Lokale Inclusie Agenda te maken: een plan van aanpak over hoe zij gaan werken aan een mienskip waarin iedereen mee kan doen en zich niet buitengesloten voelt.
 
De laatste tijd wordt steeds duidelijker dat niet iedereen het gevoel heeft ”erbij te horen”. Zich gediscrimineerd voelt, te maken heeft met vooroordelen en als we naar Amerika en ook hier kijken, racisme en discriminatie steeds opnieuw een gezicht krijgt. Het etnisch profileren van onze Belastingdienst staat nog bij velen op het netvlies.
 
Wat we willen is dat iedereen mee kan doen. Ongeacht een combinatie van min of meer onveranderbare factoren als gender, leeftijd, religie, seksuele voorkeur, etniciteit en handicap. En ongeacht veranderbare factoren zoals armoede, opleiding, identiteit of vervreemding.
 
Er zijn doelgroepen die dagelijks te maken met vooroordelen of discriminatie. Onze Mienskip is er bij gebaat rekening met elkaar te houden. Voor de Raad van de gemeente De Fryske Marren, reden om meer in te zetten op een Mienskip waar iedereen mee kan doen. Niet alleen door het etiket SAMEN op folders te plakken, maar als lokale Overheid daar ook daadwerkelijk inhoud aan te geven door zich uit te spreken voor een inclusieve gemeente. Dat vraagt het nodige van mensen, instanties, overheid en regelgeving.
 
Uit onderzoek blijkt dat armoede en schulden, eenzaamheid, jeugdzorg, maar ook discriminatie als problemen worden ervaren binnen het sociaal domein. Met de decentralisaties die zijn doorgevoerd is er een grote verantwoordelijkheid op het bordje van de gemeente terecht gekomen. Die
verantwoordelijkheid voelt de gemeente De Fryske Marren.
 
In de Raadsvergadering van 10 juni jl. heeft de politiek uitgesproken dat de gemeente De Fryske Marren een voorbeeldfunctie en een verantwoordelijkheid heeft om racisme, homohaat en discriminatie actief te bestrijden. Antisemitisme, racisme, discriminatie en/of andere vormen van intolerantie jegens mensen, bevolkingsgroepen of geloofsovertuigingen niet worden geaccepteerd en er dient met daadkracht tegen te worden opgetreden.
 
Wij willen een open en tolerante gemeente en samenleving zijn waarin iedereen gelijkwaardig is en mee kan doen. Goede voorlichting en initiatieven richting scholen, sport en cultuur kunnen helpen om dit goed onder de aandacht van alle inwoners te brengen. Het samen doen, gemeente en mienskip, kan helpen werkende weg in verschillende sectoren zowel binnen het gemeentelijk apparaat, op scholen, de sport en cultuur, kaders en beleid te scheppen om discriminatie, vooroordelen en uitsluiting van mensen te voorkomen.
 
We willen een gemeente zijn waar alle inwoners welkom zijn, meedoen en erbij horen. Het niet uitmaakt wat je leeftijd, religie, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, gender, inkomen, politieke voorkeur of visie op de samenleving, talenten of beperking is.Het is goed daaraan samen te willen werken.
 
Wietze de Haan, fractievoorzitter PvdA De Fryske Marren