Lezersfoto | Aalscholver droogt veren

SINTJOHANNESGA - ,,De aalscholvers in het Easter Skar Sintjohannesga/Rotsterhaule gedijen uitstekend. Ook dit jaar weer veel broedresultaten", mailde Geert van der Meer bij de foto die hij naar de redactie mailde.

,,Dan moet er veel gevist worden voor de jongen en de ouders zelf. Na het vissen moeten de veren drogen, omdat de aalscholver niet over een vetklier beschikt zoals de meest watervogels. Graag zoeken ze dan een hoge boom op om daar met uitgespreide vleugels hun verenpak te drogen."

Heeft u zelf ook een foto voor de Zuid-Friesland of de Jouster Courant? Dan kunt u deze sturen naar respectievelijk zfr@ndcmediagroep.nl of naar jou@ndcmediagroep.nl.

Graag kort vermelden waar de foto is gemaakt en wat er is te zien op de foto.