Groenstations Echten, Oosterzee en Bantega sluiten door dumpen van afval

REGIO - Op de drie inzamelstations voor groen afval in Echten, Oosterzee en Bantega, wordt veel groen afval gestort maar ook regelmatig ander, ongewenst afval. Omdat dit te vaak is misgegaan, is nu besloten om de groenstations te sluiten.

Het gaat dan om bijvoorbeeld het storten van puin, beton, hout, grond en stobben. Dit is niet toegestaan en dat staat ook vermeld op de borden bij de groenstations. De groenstations zijn bedoeld voor gras, bladeren en takken van particulieren. Wethouder Irona Groeneveld: ,,Op deze manier kunnen we de groenstations niet meer op verantwoorde wijze open houden.”

Contact met de plaatselijke belangen

In de gesprekken met de besturen van de plaatselijke belangen van de drie dorpen, staan de groenstations al een paar jaar op de agenda. Het dumpen van illegaal afval is een terugkerend probleem. De locaties worden gebruikt door inwoners en bedrijven uit gemeente De Fryske Marren en daar buiten.

De groenstations zijn in 2017 nieuw aangelegd. Plaatselijke belangen vinden de lokale groenstations belangrijk voor hun dorpen, maar er zijn niet voldoende maatregelen voor handen om misbruik te voorkomen. Het groenstation in Echten is vorig jaar nog verplaatst naar een meer centrale locatie in het dorp, maar ook dit heeft geen verbetering opgeleverd.

Niet meer verantwoord

Daarom heeft het college nu besloten om de groenstations te sluiten. Vanaf maandag 22 juni 2020 kan er geen afval meer gestort worden op deze drie stations. De komende weken ruimt de gemeente de groenstations op en zorgt voor het inzaaien van gras op deze locaties.

Het besluit om de groenstations te sluiten, is genomen omdat de gemeente deze voorziening als gevolg van illegale dumpingen door inwoners en bedrijven van binnen en buiten de gemeente niet meer kan verantwoorden.

Te hoge kosten

Door het storten van ander dan groen afval, zijn de kosten voor de afvalinzameling onevenredig hoog. Het kost de medewerkers van de gemeente veel tijd om het afval op te ruimen en het groen afval kan niet meer gesplitst worden van het andere puin. Hierdoor kan er geen compost meer van worden gemaakt en zijn de kosten in verhouding erg hoog.

Wethouder Irona Groeneveld heeft de sluiting van de inzamelstations voor groen besproken met de plaatselijke belangen. Ook al zagen de besturen het wel aankomen, men vindt het wel heel jammer dat de dorpen deze extra voorziening nu kwijtraken.