Stilteprotest op pier Lemster strand tegen kabinetsbesluit omtrent opvang vluchtelingkinderen uit Griekenland

LEMMER Inwoners uit De Fryske Marren hebben donderdag op de pier bij het Lemster strand een stilteprotest gehouden tegen het besluit van het kabinet om geen enkel alleenstaand vluchtelingkind uit Griekenland op te nemen.

De gemeente DFM nam eerder een motie aan voor de opvang van vluchtelingenkinderen en maakt deel uit van de ‘Coalition of the willing’. Dat betreft gemeenten en provincies die het rijk te kennen hebben gegeven vluchtelingenkinderen te willen opvangen.

Met het stilteprotest #Keer het tij De Fryske Marren wilde de organisatie de motie steunen. Van 20.00 tot 20.45 uur was een menselijke keten gevormd op anderhalve meter afstand van elkaar met borden en spandoeken.