Vogelwacht Lemmer-Eesterga-Follega in bezit van waterpomp voor vernatten het land ten behoeve van weidevogels

LEMMER - De organisatie Grutsk op ús Greidefûgels heeft een actie voor de vogelwachten opgezet om lokaal greppels te vernatten. Door de droogte in de weilanden is er vanuit de Bond Friese Vogelwachten in samenwerking met de Provincie Fryslân, aangeboden om een weidevogelpomp te bestellen voor het vernatten van het weiland, zodat er meer voedsel voor de vogels bereikbaar komt.

In totaal hebben 70 Vogelwachten hier gehoor aangegeven, zo ook Vogelwacht Lemmer-Eesterga-Follega e.o..

De weidevogelpomp is geleverd door Aquasolar. De pomp kan nu ingezet worden bij een boer. De pomp brengt ongeveer 4 m3 water per uur op het land met behulp van zonnekracht. Zo kunnen de greppels vollopen, wat goed is voor de weidevogels.

Het kan een hoogte van maximaal 4 meter overbruggen. De pomp is handzaam en kan zo ook op meerdere plaatsen worden ingezet. Hier is de Vogelwacht dan ook heel blij mee, want de weidevogelstand loopt nog steeds achteruit.