Deel van kering langs Langwarder Wielen voldoet niet meer aan eisen en wordt opgehoogd

LANGWEER Wetterskip Fryslân brengt ten oosten van de Langwarder Wielen 1,2 kilometer kering weer op hoogte. Uit de zesjaarlijkse hoogtetoets bleek dat gedeelten van de kering niet meer voldoen aan de eisen.

Ook wordt de kering verstevigd en verbeterd. Wetterskip start half april met de werkzaamheden en verwacht half juni klaar te zijn. Het project kost in totaal 150.000 euro en wordt uitgevoerd door aannemer De Waard Grondverzet bv.

Het fietspad langs de kering is vanaf 20 april tot half juni gestremd vanwege de werkzaamheden. Er wordt een omleidingsroute aangegeven.

In totaal beheert Wetterskip Fryslân 3300 kilometer aan waterkeringen. Momenteel heeft het Wetterskip meerdere projecten lopen waarbij waterkeringen worden opgehoogd. De komende jaren worden nog ongeveer 250 kilometer aangepakt.