Laatste poging om kavels Oudega te verkopen

Al ruim vijf jaar lang liggen er tien kavels klaar voor de particuliere verkoop in Oudega (DFM). Omdat het niet lukt ze aan de man te krijgen wil de gemeente de kavels nu kleiner maken.

De kavels kosten grofweg tussen de 40.000 en 90.000 euro. In totaal moeten er nu twaalf kavels in plaats van tien komen. Daardoor zakt de prijs van de goedkoopste naar zo’n 20.000 euro. ,,Een ultieme poging om de kavels te verkopen’’, schrijven wethouders Roel de Jong (PvdA) en Jos Boerland (VVD) in een collegebesluit.

Het bouwproject is de tweede fase van het woningbouwplan It Stalt in het dorp. Eerder werden al een aantal huizen gebouwd aan de straat. In 2013 vroeg plaatselijk belang Oudega-Kolderwolde de gemeente om ook de tweede fase op te pakken, omdat er behoefte was aan extra woningen, zegt voorzitter Nanne Koopman.

Bij een inventarisatie door de gemeente bleek dat inderdaad het geval. Uiteindelijk stelde de gemeenteraad in september 2015 een plan voor tien woningen vast. En hoewel er volgens Koopman wel gegadigden waren, is er nog niks verkocht.

,,We krijgen wel geluiden van jongeren dat ze wilden, maar ze vinden de kavels te groot en te duur’’, zegt hij. Ruim een jaar geleden benaderde plaatselijk belang planontwikkelaar Toeck uit Burgum. Samen verzochten ze de gemeente om tot herverkaveling.

Het bedrijf moet nu acht kavels zien te verkopen. Daarvoor krijgt het een half jaar de tijd. Tegen betaling kan die periode worden verlengd met nog een half jaar.

,,Ik weet niet of het lukt’’, reageert wethouder De Jong. ,,Maar het feit dat er signalen zijn afgegeven dat er belangstelling is willen we als college graag kans geven.’’ Directeur en architect van Toeck, Dennis Heins, heeft er alle vertrouwen in. ,,Wij denken dat het gaat lukken.’’