VVD De Fryske Marren wil digitaal kunnen stemmen

JOURE - De VVD-fractie in De Fryske Marren pleit voor de mogelijkheid van een digitale besluitvorming. De Gemeentewet moet op dat punt worden gewijzigd, vindt men. De VVD vindt de wet in de huidige vorm gedateerd.

Tot op dit moment kunnen alleen besluiten worden genomen door een gemeenteraad die in zitting bijeen is. Maar, zo stelt de fractie, in tijden van nood of crisis, zoals zich nu voordoet met het coronavirus, blijkt de wet achterhaald. Het is juist nu van belang dat een gemeenteraad niet buitenspel staat maar adequaat besluiten kan nemen, zeggen de raadsleden Ivo de Wolff en Albert van Keimpema.

Technisch is het niet moeilijk om digitaal stemmen mogelijk te maken. De VVD-fractie vraagt van het college van burgemeester en wethouders in De Fryske Marren deze wens voor te leggen aan het kabinet om de Gemeentewet op het punt van besluitvorming aan te passen.