Inspraak De Fryske Marren schriftelijk

De inspraakavonden van de gemeente De Fryske Marren zijn voorlopig schriftelijk. Normaal gesproken heeft de gemeente ongeveer iedere twee weken een ‘petear’. Tijdens dat petear kunnen mensen hun mening geven over raadsvoorstellen die op de agenda staan.

Vanwege de coronamaatregelen worden de bijeenkomsten voorlopig niet fysiek gehouden. Mensen die iets willen zeggen over een raadsvoorstel kunnen dat nu schriftelijk doen. De reacties worden gepubliceerd op de website van de gemeente, net als de reacties of vragen van raadsleden.

Mochten betrokkenen perse raadsleden willen spreken, dan wordt het agendapunt - als dat mogelijk is - doorgeschoven.

Maandag was het schriftelijk petear voor het eerst. Donderdag vindt een volgend editie plaats.