NCPN pleit voor overdekte fietsenstalling bij busstation Lemmer

LEMMER De NCPN stelde de situatie bij de fietsenstalling bij het busstation in Lemmer aan de orde tijdens de onlangs gehouden raadsvergadering van de gemeente De Fryske Marren.

Volgens de partij moet er een overdekte stallingsgelegenheid komen. ,,Alle fietsen staan of liggen in de open lucht. Door de weinige fietssteunen moeten de meeste fietsen in weer en wind op hun eigen stander steunen. Dat kan bij harde wind tot chaotische toestanden leiden.”

Volgens de NCPN kan het stallen van fietsen netjes en veilig, zoals bij de fietsenstalling op het busstation in Joure.

,,Dat de gemeente iets aan de Lemster fietsenstalling zal gaan doen kan in elk geval voorlopig wel worden vergeten. De verantwoordelijke wethouder gaf niet de gemeente en zelfs niet de harde wind de schuld. Het waren de mensen zelf die hun fietsen niet goed neerzetten. Overdekte stalling kon niet vanwege fietsen met een krat voorop. Nu zijn er weken zat dat wij nooit zo’n fiets tegenkomen. Dat dergelijke voertuigen ook om kunnen waaien, dat kwam niet bij de wethouder op. Het laatste woord hierover zal zeker niet gesproken zijn.”

Geautomatiseerde besluitvorming

Al eerder stelde de NCPN vragen over geautomatiseerde besluitvorming in het openbaar bestuur. De partij zegt in een gezaghebbend blad te hebben gelezen dat onderzoek heeft aangetoond dat de vervanging van het menselijk oordeel door computerberekening tot automatisering van armoede en discriminatie leidt en dat met het gebruikmaken van algoritmen het menselijk oordeel en empathie worden uitgeschakeld.

,,De NCPN wilde van het college van B en W weten in hoeverre ook in onze gemeente gebruik wordt gemaakt van zulke besluitvormingsprocessen. Dus voor inwoners belangrijke besluiten die niet door mensen, maar door computers worden genomen. De reactie van het college was dat de gemeente De Fryske Marren daar op dit moment geen gebruik van maakt en er ook geen initiatieven in die richting zijn.”

De NCPN zegt van mening te zijn dat ,,gemeentelijke overheden zich niet moeten inlaten met - via handel erin verkregen - privégegevens van inwoners om zo een computer te laten beslissen over aanvragen.”