Gemeente DFM houdt enquête naar wens voor winkels aan de Zeedijk in Lemmer

LEMMER Wel of geen winkels aan de Zeedijk in Lemmer? Dat is de belangrijkste vraag van een enquête die de gemeente De Fryske Marren houdt voor inwoners van Lemmer en omgeving.

In totaal zijn er elf vragen opgesteld. Ook voor- en tegenargumenten kunnen worden aangegeven. De resultaten worden door onderzoeksbureau DTNP geanonimiseerd aangeboden aan de gemeente.

De vragenlijst kan tot en met zondag 23 februari ingevuld worden via vragenlijst.dtnp.nl. Behalve deze online enquête wordt de komende tijd ook op straat in Lemmer gevraagd naar de mening van het publiek.

Daarnaast krijgen winkeliers nog een uitnodiging van DFM voor een enquête. Daarin wordt onder andere gevraagd naar een eventuele verplaatsingswens.

Wie geen uitnodiging heeft gekregen kan contact opnemen met Leon Heger van DTNP via 024-379 20 83.

‘Onderzoek nodig’

In en rond Lemmer wordt al lange tijd gesproken over de vestiging van woningen en winkels aan de Polle/Zeedijk in Lemmer.

In het coalitieakkoord van CDA, VVD, PvdA en GroenLinks is daarom afgesproken dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar de ruimtelijke mogelijkheden voor wonen en detailhandel op deze locatie. Deze enquête is onderdeel van dat onderzoek.

Behalve een onderzoek onder inwoners en ondernemers, wordt er ook gekeken naar de effecten voor het verkeer en eventuele gevolgen voor het centrum van Lemmer.