PvdA stelt vragen over loden leidingen aan college De Fryske Marren

REGIO De PvdA De Fryske Marren wil van de gemeente weten of er in DFM nog gebouwen en woningen zijn die zijn voorzien van loden leidingen.

Daarover heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en w. De vragen zijn medeondertekend door het CDA, de VVD en GroenLinks.

Uit een door de NOS ingesteld onderzoek van het gebruik van loden leidingen voor drinkwater is volgens de PvdA gebleken dat van de zijde van de gemeente de Fryske Marren niet bekend is of alle loden leidingen die het transport van drinkwater vanuit het verleden verzorgden inmiddels zijn vervangen.

Niet alleen wil de PvdA daarom weten of het college weet of er in DFM nog woningen of gebouwen zijn voorzien van loden drinkwaterleidingen, maar ook of alle gemeentelijke gebouwen, scholen en sportaccommodaties inmiddels vrij van loden drinkwater leidingen zijn.

Daarnaast wil de partij vanuit het volksgezondheidsaspect weten of het college ondertussen is begonnen of overweegt om op korte termijn een onderzoek in te stellen naar de actuele situatie voor wat betreft het gebruik van loden drinkwater leidingen in DFM. ,,Zo ja, op welke termijn kan daar uwerzijds duidelijkheid over te verwachten zijn?”

Tenslotte wil de PvdA weten of het college net als de partij zelf van mening is dat indien uit onderzoek is gebleken dat nog steeds loden drinkwaterleidingen in DFM worden gebruikt ,,deze waar het kan zo spoedig als mogelijk dienen te worden vervangen.”