Vissersburen naam voor nieuw gebied in Lemmer met winkels en appartementen

LEMMER - Het college van de gemeente De Fryske Marren besluit de naam Vissersburen vast te stellen voor het gebied rondom het gebouw in Lemmer waar winkelruimtes en appartementen zullen worden gerealiseerd.

In Lemmer, op een deel van de locatie van het voormalige gemeentehuis aan de Vissersburen, worden winkelruimtes en appartementen gerealiseerd. Om te voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat over de adressering was het gewenst dat er een besluit werd genomen over de straatnaamgeving.

Het Frysk Taalbeleid van de gemeente schrijf voor dat nieuwe straatnamen in het Fries worden vastgesteld, tenzij dit niet passend is in relatie tot besluiten
uit het verleden. Het betreft een verlenging van een bestaande straat in de Nederlandse taal. Vandaar de Nederlandse naam.

Het besluit ligt zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen binnen die periode een bezwaarschrift indienen. De straatnaam wordt geregistreerd in de BAG. Er is geen bestuurlijk vervolg.