Werkzaamheden aan Holsteinpad van start

OOSTERZEE De gemeente De Fryske Marren start begin februari met werkzaamheden aan het Holsteinpad in Oosterzee. Zo worden de bosschages langs de weg verwijderd, de bermen opgehoogd en wordt de weg opnieuw geasfalteerd.

Verwijderen bosplantsoen

Allereerst wordt het bosplantsoen langs de kanten van het Holsteinpad verwijderd. Dit gebeurt begin februari, nadat een Flora en Faunacheck is uitgevoerd. De bomen zijn namelijk niet meer in goede staat. Daarnaast wordt op deze manier ruimte vrijgemaakt om zo de bermen op te hogen.

Ophogen bermen

Nadat de bosschages zijn verwijderd, worden de stobben gevreesd. Op die manier worden de bermen opgehoog met grond om zo de weg weer voldoende te ondersteunen. Het ophogen van de bermen is in april.

Overleg met bewoners over planning

In mei gaat DFM samen met direct aanwonenden en de aannemer in gesprek over de tijdelijke afsluiting van het Holsteinpad. De weg aan het Holsteinpad is verouderd en er zijn veel scheuren vindbaar in het wegdek. Daarom wil de gemeente de weg opnieuw asfalteren.

Aanplanten bosplantsoen

In oktober/november wordt een nieuw bosplantsoen (onder andere elzen en berken) aangeplant. Het straatbeeld zal er ongeveer hetzelfde uitzien als nu.