Rabobank verlaagt de risico-opslag hypotheek nu automatisch

Aangeboden door: FX Hypotheken

Rabobank is de eerste grootbank die de risico-opslag automatisch verlaagt. Heeft de klant voldoende afgelost of stijgt de huizenprijs, dan daalt de hypotheekrente.

Hypotheekrente automatisch omlaag

Rabobank verlaagt sinds 1 december automatisch de opslag op de hypotheekrente voor klanten die in een lagere risicoklasse komen. De hypotheek is dan voldoende gedaald ten opzichte van de woningwaarde. Hierdoor vervalt mogelijk een opslag op de hypotheekrente of krijgen ze rentekorting.

Als klanten aflossen (of de huizenprijs is gestegen), komen ze in aanmerking voor een lagere hypotheekrente. De klanten van Rabobank hebben inmiddels een brief ontvangen met daarin hun nieuwe hypotheekrente.

Risicoklassen bepalen hypotheekrente

De verhouding tussen de hypotheeksom en de woningwaarde wordt uitgedrukt in een percentage. Op deze manier delen geldverstrekkers de risicoklassen in. De vuistregel hierbij is: hoe lager de risicoklasse, hoe lager de hypotheekrente.

Dit geldt overigens niet voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie. Geldverstrekkers hebben een apart NHG-tarief. Daarbij wordt niet gekeken naar de hypotheeksom in verhouding tot de woningwaarde.

Niet elke bank past de rente automatisch aan

Niet elke bank past de hypotheekrente automatisch aan. Je moet hier dan zelf om vragen met daarbij een opgave van de WOZ- of taxatiewaarde. Bij sommige banken is het niet mogelijk om hypotheekrente tussentijds te verlagen. Klanten moeten wachten op het nieuwe rentevoorstel aan het einde van de rentevastperiode.

Met de actie ‘omlaag met die opslag’ probeert de Consumentenbond de ander grote banken te bewegen om het voorbeeld van Rabobank te volgen. Onder andere ABN AMRO, ING en SNS passen de risco-rente nog niet automatisch aan als is afgelost.

Ook de toegenomen concurrentie zet de grootbanken onder druk. In Nederland zijn inmiddels 38 geldverstrekkers. Deze nieuwe hypotheekaanbieders hebben de afgelopen jaren flink aan marktaandeel gewonnen. Naast een scherpe hypotheekrente, bieden ze moderne voorwaarden zoals automatische renteaanpassing. De traditionele banken kunnen hierbij niet achterblijven.

Vergelijk de aanvangsrente én de looptijdrente

Zo kan het dus zijn dat bij de ene bank de hypotheekrente gedurende de looptijd harder daalt, dan bij de andere bank. Uiteindelijk ben je dan goedkoper uit. Dit wordt ook wel de looptijdrente genoemd. Het is dus interessant om naast de hypotheekrente bij aanvang van de hypotheek, ook de rente dit je betaalt gedurende de looptijd te vergelijken.

Zolang nog niet alle banken de hypotheekrente automatisch verlagen moet je zelf alert blijven. Controleer dus hoe het bij jouw bank zit in de hypotheekvoorwaarden. Bereken vervolgens in welke risicoklasse jij zit en vergelijk dit met de rente die je nu betaalt. Lukt dit niet, neem dan contact op met de bank.