Onderzoek naar toekomst gemeentelijke camping Lemmer

LEMMER - De gemeentelijke camping aan de Plattedijk in Lemmer voldoet niet meer aan de wensen van deze tijd. De camping biedt plaatst aan 240 stacaravans. Daarnaast is er een kampeerterrein met ongeveer dertig vrije plaatsen.

Vorig seizoen is er al een aantal kleine aanpassingen gedaan waarmee de camping kon blijven voldoen aan de brandveiligheidseisen. Dat betrof onder andere het verwijderen van een aantal hagen, investeren in E-meters en uitbreiding van de vluchtwegen.

Op de lange termijn moeten er grotere aanpassingen worden gedaan evenals minimaal een herinrichting van het campingterrein. De vraag is volgens de gemeente De Fryske Marren wat wenselijk is voor de toekomst.

Scenario’s

De gemeente gaat onderzoeken wat de verschillende mogelijkheden zijn. Zoals is er toekomst voor een recreatieve voorziening op deze plek of is het beter om deze locatie een andere bestemming te geven.

,,Alle mogelijkheden staan open zodat de verschillende scenario’s in beeld worden gebracht met daarbij de voor- en nadelen. Daarbij gaat het zowel om de mogelijkheden en kosten van een grondige herinrichting, als om de wenselijke en haalbare nieuwe invullingen van de locatie.”

Het uitgangspunt is dat de gemeente in de toekomst geen rol meer heeft als exploitant. ,,We vinden het belangrijk om alle mogelijkheden goed in beeld te brengen zodat de raad een afgewogen keuze kan maken.”

Planning

Vanwege de aanpak van de N359 en het economische tij is in 2017 besloten om het opstellen van een toekomstvisie voor de camping op dat moment uit te stellen en eerst de benodigde kleinere aanpassingen te doen.

,,Dat is in overleg gegaan met de campingbezoekers en ook over dit onderzoek blijven we de bezoekers goed informeren. De opdracht die we nu aanbesteden heeft als doel om verschillende scenario’s in beeld te brengen. Door alle mogelijkheden te onderzoeken kan zorgvuldige besluitvorming plaatsvinden.”

Het onderzoek wordt uitgevoerd van februari tot en met april 2020 zodat in mei besluitvorming over de toekomst kan plaatsvinden. De camping blijft komend seizoen in nog gewoon open.