Succesvolle informatiebijeenkomst ‘Gemeenschappelijk Wonen’ in Lemmer

LEMMER in Het Baken in Lemmer vond maandag een informatiebijeenkomst plaats een nog te realiseren vorm van gemeenschappelijk wonen in Lemmer. In aanwezigheid van gemeente De Fryske Marren en woningbouw Lyaemer werden zo’n 60 bewoners geïnformeerd.

Initiator Mari Vermeer uit Lemmer vertelde samen met Bram Arnold uit Leeuwarden, ervaringsdeskundige en landelijke bestuurslid van de VGW (Vereniging Gemeenschappelijk Wonen), meer over dit idee. De oproep van de presentatie was: ‘Als u dit als bewoner wilt, moet u zelf in beweging komen’.

En dat gebeurde. Al tijdens de bijeenkomst wist gespreksleider Ale Woudstra de mensen ertoe te bewegen om op flappen papier hun woon- en leefbehoeften te benoemen. En deze werden beschreven met woorden zoals sociaal, betrokkenheid, privacy, jong en oud, een gemeenschappelijke ruimte, solidariteit, levensloopbestendig en een klusruimte.

Afsluitend bleek op de informatiebijeenkomst dat 15-22 personen willen deelnemen aan een initiatiefgroep om het idee verder uit te werken. Inmiddels hebben 60 personen hun serieuze interesse geuit voor deelname aan een vorm van gemeenschappelijk wonen in Lemmer. Als volgende stap zal de initiatiefgroep bij elkaar geroepen worden om aan de slag te gaan.

Meer informatie op www.woonhoflemmer.nl.