Oude timmerloods Balk krijgt appartementen

BALK Een plan voor woningen in een oude timmerfabriek in Balk wordt binnenkort in licht gewijzigde vorm voorgelegd aan de raad van De Fryske Marren.

De vier appartementen worden als losse units in de bestaande ruimte aan de Wilhelminastraat gebouwd. Daarvoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De raad was eerder positief.

Het gemeentebestuur heeft het plan op enkele punten aangepast naar aanleiding van bezwaren van een aanwonende. De bezwaarmaker uitte onder meer kritiek op de bouwhoogte. Zijn bezwaar tegen dakkapellen is niet gehonoreerd.