Mogelijk signaleringsborden A7/A6 rond brug Skarsterrien

SCHARSTERBRUG - Om gevaarlijke situaties te voorkomen roept het CDA in De Fryske Marren op om extra signaleringsborden op de A6 en A7 te plaatsen richting de brug Skarsterrien.

Volgens de partij levert het vooral in de zomerperiode gevaarlijke situaties op wanneer de brug geopend wordt en verkeer vanaf knooppunt Joure op de brug aan komt rijden.

‘Vanuit Heerenveen en Sneek komen weggebruikers met hoge snelheid op het wachtende verkeer af. Weggebruikers komen dan net uit een onoverzichtelijke bocht. Het stilstaande verkeer wordt (te) laat opgemerkt’, stelt het CDA.

Het CDA dringt er nu bij het college van b. en w. op aan om te regelen dat Rijkswaterstaat signaleringsborden plaatst. De borden moeten op de A6 vanaf Sneek naar Lemmer en op de A7 van Heerenveen naar Lemmer komen.

Totdat het gewenste aquaduct er is, is dit volgens de partij de beste oplossing.