AH XL aan Bantegaplein Lemmer wordt groter

LEMMER - De nieuw te bouwen Albert Heijn XL aan het Bantegaplein in Lemmer wordt groter. De gemeente verleent de hiervoor aangevraagde vergunning.

De projectontwikkelaar is al jaren bezig met de realisatie van een nieuwe supermarkt, een Albert Heijn, aan het Bantegaplein in Lemmer. Op 15 november 2016 is hier een vergunning voor verleend. Echter staat de supermarkt er nog niet, omdat de AH haar voorgestelde plan wilde wijzigen. Daar was een nieuwe vergunning voor nodig. Die is nu verleend.

Op 21 juni 2018 kwam de nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning binnen bij de gemeente De Fryske Marren. De projectontwikkelaar wil een supermarkt bouwen met de daarbij behorende ondergrondse en bovengrondse voorzieningen. De gemeente heeft na het doorlopen van de daarbij behorende procedure, besloten de vergunning te verlenen.

Wijzigingen

Er zijn een aantal wijzigingen ten opzichte van het eerste plan. Er wordt een verdiepte los- en laadstraat aangelegd, de kelder wordt vergroot voor een magazijn en het toevoegen van negen parkeerplaatsen, de supermarkt wordt vergroot en er worden acht parkeerplaatsen toegevoegd aan de Schoolstraat.

De wijziging is ontstaan doordat er twee percelen aan de Schoolstraat te koop kwamen te staan. Deze heeft de projectontwikkelaar gekocht. Door deze ruimte te gebruiken, kan het laden en lossen in de kelder plaatsvinden. Dit is logischer en efficiënter en levert minder geluidsoverlast op. De supermarkt kan dan ook een stukje worden uitgebreid.

Drie zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging is eenieder in de gelegenheid gesteld hiertegen zijn of haar zienswijzen in te dienen. Er zijn drie zienswijzen ingediend, allemaal zijn ze na overleg ingetrokken. Deze zienswijzen zijn door de Stichting Schobalijn en twee in de buurt wonende families ingediend. Na overleg met de betrokken partijen en na ondertekening van een privaatrechtelijke overeenkomst tussen vergunninghouder en indieners zienswijzen hebben de indieners van de zienswijzen op 3 oktober 2019 besloten om de zienswijzen in te trekken.

Lange adem

De plannen voor de bouw van deze supermarkt bestaan al veertien jaar. De perikelen rond de nieuwe invulling van het Bantegaplein gaan terug tot 2005. Rond het jaar 2010 heeft het plan vorm gekregen. Stichting Schobalijn wordt in 2012 opgericht. Deze wil de belangen van de omwonenden van de Schoolstraat, Bantegastraat en Lijnbaan beter kunnen behartigen.

De gemeente, de Jumbo Lemmer en de landelijke organisatie achter de Spar-supermarkten treffen elkaar in 2013 bij de Raad van State. De gemeente heeft groen licht gegeven voor de komst van de Albert Heijn, terwijl de Jumbo en de Spar-organisatie de komst juist willen tegenhouden.

Tot tweemaal toe wordt de uitspraak uitgesteld. Uiteindelijk beslist De raad van State dat een paar aanpassingen moeten worden doorgevoerd.

Toch wordt nog niet gestart met de bouw. De gemeente Lemsterland verdwijnt en gaat op in De Fryske Marren. Het actuele geldende plan wordt in februari 2014 onherroepelijk. In februari 2016 meldt de gemeente De Fryske Marren op haar site dat het nieuwe plan rond is.

Maar omdat de AH haar plan wilde wijzigingen, staat de supermarkt er nog niet. Door het verlenen van de vergunning, heeft de supermarkt groen licht en kan er worden begonnen met de bouw.

Lees ook: Ruim baan voor bouw supermarkt