Nieuw initiatief: Gemeenschappelijk wonen in Lemmer?

LEMMER Een groep bewoners uit Lemmer en omgeving wil onderzoeken of er meer mensen zijn die interesse hebben in een nieuw te bouwen woonhof in Lemmer.

Met Woningbouwvereniging Lyaemer Wonen is inmiddels contact geweest en de vereniging staat positief ten aanzien van de idee en wil graag actief betrokken blijven.

De idee is ontstaan vanuit de gedachte om in een kleinschalige omgeving te willen wonen en leven. Samen met een mix van bewoners – ook qua leeftijd - als doorsnee van de maatschappij. Het is de bedoeling dat deze woningen duurzaam en energieneutraal worden gebouwd.

,,Het uitgangspunt is om collectief vorm te geven aan een gemeenschappelijke woonvorm waarbij ruimte is voor individuele keuzes. Het is de bedoeling dat we met een initiatiefgroep deze collectieve gedachte verder uitwerken en er invulling aan gaan geven. Om vorm te kunnen geven aan deze initiatiefgroep, organiseren we een informatieavond waarbij de uitwerking van de idee verder toegelicht zal worden”, aldus de groep bewoners.

Geïnteresseerden kunnen zich melden via de website www.woonhoflemmer.nl of telefonisch bij M. Vermeer: 0642218620 (bij voorkeur na 17.00 uur).