Bruggenbouwers bokaal voor eerste maal uitgereikt

JOURE - Present De Fryske Marren heeft een Bruggenbouwers bokaal in het leven geroepen. Deze bokaal is maandag 7 oktober voor het eerst uitgereikt tijdens de bestuursvergadering in Joure aan Annelien Ellerman. Zij nam afscheid van Present De Fryske Marren.

Met de bokaal wil Present mensen, organisaties en initiatieven onder de aandacht brengen die verbinding brengen in de samenleving. De bokaal gaat steeds naar een andere persoon in de gemeente De Fryske Marren, die door zijn of haar inzet en werk een belangrijke rol vervult voor de sociale cohesie in de samenleving. Zo wil Present De Fryske Marren in de maatschappij een beweging op gang brengen waar het gewoon is dat men naar elkaar omziet.

De eerste bruggenbouwer, Miks welzijn, is in augustus in het zonnetje is gezet. Nu is er een speciale bokaal gemaakt. Deze bokaal is voor de eerste keer uitgereikt. Die eer ging naar Annelien Ellerman. Zij was sinds de start van Present De Fryske Marren in september 2017 als coördinator werkzaam. In deze eerste twee jaar heeft zij er mede voor gezorgd dat Present breed bekend werd en heeft vrijwilligers die iets voor een ander willen doen, gekoppeld aan hulpvragen van hulpverleners en zorgorganisaties. 

Present slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Present zoekt groepen vrijwilligers die zich op de één of andere manier voor een dag of dagdeel willen inzetten voor mensen die te maken met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. 

Ellerman heeft besloten om na twee jaar een andere functie te aanvaarden. Het bestuur van Present heeft bij het afscheid als blijk van waardering aan haar als eerste deze bokaal uitgereikt.

Vanaf de start tot heden zijn 34 klussen en 29 sociale activiteiten gedaan door 71 groepen. In totaal zijn 328 vrijwilligers actief geweest die in totaal 1165 uur zich hebben ingezet voor een ander. 

Anneke Nagel is benoemd als nieuwe coördinator. Present De Fryske Marren hoopt ook in de komende tijd steeds weer nieuwe waardevolle verbindingen te kunnen leggen met hulp van inwoners(groepen) van  de gemeente De Fryske Marren.