Inwoner De Fryske Marren is in 2020 meer geld kwijt voor vergunning

Mensen die een huis willen gaan bouwen in De Fryske Marren, zijn voortaan flink meer geld kwijt aan het verkrijgen van een vergunning.

De verstrekking daarvan gaat met 15 procent omhoog. Ook het tarief voor grafrecht gaat stijgen. Hier komt 8,7 procent bij. Bij de behandeling van de kadernota afgelopen zomer is al besloten dat de gemeente haar inkomsten uit leges met totaal 190.000 euro gaat verhogen.

De onroerendezaakbelasting zal met 3,3 procent toenemen.