Winterverblijf voor oeverzwaluwen, ijsvogels, vleermuizen en amfibieën in gebruik in Lemmer

LEMMER - De Vogelwacht Lemmer-Eesterga-Follega e.o. (LEF) heeft samen met vrijwilligers en Staatsbosbeheer de laatste hand gelegd aan het project ‘Oeverzwaluw- en IJsvogelwand’.

Ook is een winterverblijf voor de vleermuizen en amfibieën gecreëerd. De aanleg is gedaan in het natuurgebied van Staatsbosbeheer vlakbij de rioolwaterzuiveringsinstallatie nabij de Wielewei 4 in Lemmer.

Om het winterverblijf voor oeverzwaluwen en ijsvogels mogelijk te maken is een betonnen wand aangelegd met 140 nestopeningen voor de oeverzwaluwen en voor de aanwezige ijsvogels. Aan de voorzijde van de wand is een waterpeil is gecreëerd van ongeveer tien centimeter. Dat is gedaan om de jacht door vossen en marterachtigen te voorkomen.

Het verblijf voor vleermuizen en amfibieën is zes meter lang, 1.10 meter breed en 1.25 meter hoog. In de winter hebben vleermuizen er een plek om te hangen en om zich te verstoppen. De temperatuur in de ruimte is de hele winter boven nul. Dat is mogelijk gemaakt doordat de ruimte met ongeveer zestig centimeter grond is afgedekt.

Daarnaast zijn in het verblijf twee lagen gestapelde stenen aangebracht zodat kikkers en vooral kamsalamanders ook een winterverblijf hebben. Ook staat altijd water voor de ingang, zodat vossen en marterachtigen er niet bij kunnen komen.

Voor Lemster scholen is er een educatieprogramma gekoppeld aan de beide verblijven. Ook is het project zodanig gebouwd dat het minimaal vijftig jaar mee kan gaan.