Werkgroep toegankelijkheid De Fryske Marren wil serieus worden genomen

REGIO - Sinds 1995 bestaat de Werkgroep Toegankelijkheid. Die werd door de toenmalige gemeente Skarsterlân in het leven geroepen. De werkgroep bestaat vandaag de dag uit elf vrijwilligers uit de gehele De Fryske Marren.

Op weg naar de Week van de toegankelijkheid van 7 tot en met 11 oktober wil de werkgroep meer bekendheid geven aan haar werkzaamheden. ,,Daarnaast willen wij dat de gemeente ons meer als serieuze gesprekspartner ziet”, zegt Paul IJsselmuiden. Hij houdt zich namens de Werkgroep Toegankelijkheid DFM bezig met projecten.

In de toegankelijkheidsweek zelf wordt onder het motto ‘Lekker vrij! Doen wat je zelf wilt’ aandacht gevraagd voor toegankelijk recreëren. Dat is ook waar de Werkgroep Toegankelijkheid DFM zich voor inzet.

De leden houden zich onder andere bezig met het verbeteren van toegankelijkheid in de woonomgeving en in de openbare ruimte. Vooral voor mensen met een fysieke en of verstandelijke beperking is goede toegankelijkheid van groot belang om hen mee te kunnen laten doen in de maatschappij. Terwijl niet zelden in dorpen reclameborden in de weg staan, evenals wildgeparkeerde fietsen en onder andere terrassen.

Buiten de dorpen

Buiten de dorpen gaat het onder andere om zaken als paaltjes op fietspaden, waardoor mensen in een scootmobiel er niet langs kunnen of bijvoorbeeld boomwortels op wandelpaden waardoor mindervaliden er geen gebruik van kunnen maken.

Maar ook losse stoeptegels, overhangende bomen en heggen, steile bruggetjes, het ontbreken van op- en afritten bij trottoirs of bij bushaltes, toegankelijkheid tot gebouwen, donkere en onveilige tunnels en het ontbreken van toiletten in de openbare ruimte is wat aandacht heeft bij de werkgroep. Ook wordt gewezen op de Hogenood app. Die app geeft aan waar het dichtstbijzijnde toegankelijke toilet is en laat ook de route ernaartoe zien.

,,Daarnaast hebben wij te maken met het inclusieverhaal”, wijst IJsselmuiden op de ratificatie van het nieuwe VN-verdrag voor de Rechten van de Mens in 2016. Daardoor is elke Nederlandse gemeente verplicht om een lokaal beleid te ontwikkelen en uit te voeren dat zich richt op het laten meedoen in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten.

‘Mensen helpen’

,,Er wordt in de hele DFM door mensen met rollende hulpmiddelen behoorlijk geklaagd over goede toegankelijkheid van de openbare ruimte. Zelf bevragen wij deze groep mensen ook en horen dan dat het gaat om een groot probleem voor wat betreft zaken die goede toegang onmogelijk maken. Wat wij dan ook graag zouden willen zien is dat er goede handhaving komt. Die is er nu niet”, zegt IJsselmuiden.

Als het aan de werkgroep ligt komt er in de hele DFM in kernen van dorpen meer aandacht voor fietsenstallingen, handhaving en een gedragscode. ,,Daarnaast willen wij gehoord worden door de gemeente DFM. Voorstellen die wij doen worden niet zelden terzijde geschoven.”

De Werf

Waar de werkgroep recent nog succesvol mee was, was de herinrichting van gezondheidscentrum De Werf in Joure. Daar zijn niet alleen de fietsenstallingen verplaatst naar een logischere plek. Ook is bij de ingang een grijs vlak aangebracht, zodat in een oogopslag duidelijk is waar de ingang is. Dat was tot daarvoor voor menigeen een zoektocht.

Daarnaast wordt momenteel ingezet op het verwijderen van zogenaamde ‘afstapbeugels’ bij fietspaden. Die snelheid beperkende middelen verhinderen dat scootmobielen gebruik kunnen maken van een fietspad

IJsselmuiden: ,,Er is dan ook nog een hoop te doen omtrent goede toegankelijkheid voor iedereen in DFM. Wat we het liefst willen is dat we als werkgroep in voortrajecten worden meegenomen.”

Melding doen

Het melden van belemmeringen kan via 0513-850417 (Joure), 06-41162969 (Lemmer) en 0514-591940 (Balk).

Meldingen kunnen gaan over toegankelijkheid in of bij: openbare gebouwen, winkels, praktijkruimten van welzijnsinstellingen of belemmeringen in de toegankelijkheid van straten en bijvoorbeeld trottoirs.

Interviewtip

Heeft u zelf ook een leuke interviewtip? Dan kunt u deze aan ons doorgeven via jou@ndcmediagroep.nl (Jouster Courant) of via zfr@ndcmediagroep.nl (Zuid-Friesland).

Interviews kunnen gaan over bijvoorbeeld (sport)verenigingen, een hobby, andere liefhebberijen of over uw eigen bijzondere verhaal.

(Tekst Jitze Hooghiemstra)