Regels kruispunt Pasveer – Grietenijdijk veranderd

Lemmer - De situatie op het kruispunt Pasveer – Grietenijdijk in Lemmer is veranderd. De situatie komt niet overeen met de richtlijnen die gelden voor kruisingen binnen een 60 km/uur-zone en daarom wordt de voorrang opgeheven.

Bij kruispunten die binnen een 60 km/uur-zone vallen, zijn de weggebruikers in principe gelijkwaardig. De voorrang wordt niet geregeld en verkeer van rechts gaat voor. Op dit moment is de voorrang op het kruispunt geregeld door middel van bebording en markering. Dit komt niet overeen met de richtlijnen die gelden voor 60 km/uurzones. Voor de herkenbaarheid en de veiligheid vindt de gemeente De Fryske Marren het wenselijk om de voorrang op het kruispunt op te heffen.

De kosten voor het verwijderen van de borden en haaientandmarkering worden gedekt uit het verkeersbudget.