Onderzoek naar effect kruidenactie ‘Grutsk op ús Greidefûgels’

Het brede landschapscollectief Grutsk op ús Greidefûgels onderzoekt volgend jaar het effect van de succesvolle zaaduitdeelactie van dit voorjaar.

Meer dan 300 boeren meldden zich voor een gratis baal zaad van 8 kilo, goed voor 1 hectare kruidenrijk grasland. De meesten hebben dit nog niet kunnen zaaien vanwege de droogte. Als dat dit najaar wel lukt, hoort de provincie volgend jaar 350 hectare kruidig en bloemrijk grasland rijker te zijn. Vooral weidevogels moeten daarvan profiteren.

Hogeschool Van Hall Larenstein en het Nordwin College gaan bekijken hoe het zaadmengsel aanslaat en in hoeverre bodemgesteldheid en grondwaterstand daarop invloed hebben. De scholen zijn deelnemer in Grutsk op ús Greidefûgels, evenals de provincie, diverse landbouworganisaties en de Bond Friese vogelwachten (BFVW).

'Foar de boer net neidielich'

,,As we úteinlik berikke dat 5 prosint fan it areaal ynsiedde is mei in krûderyk mingsel, dan hellest in hiel behoarlike biotoopferbettering. Tagelyk is it foar de boer net neidielich. De molke-opbringst bliuwt stabyl, it is sûner foar it fee en hy kin besparje op de kosten fan keunstdong’’, zegt Henk de Jong van het Grutsk-projectbureau.

Op het boerenerf van Peter en Marijke Rijpkema in Broek werd Grutsk donderdag beloond met de Fryske Telefyzjereklamepriis van de Ried fan de Fryske Beweging. De Rijpkema’s speelden de hoofdrol in een Omrop Fryslân-commercial waarmee boeren werden opgeroepen weidevogels te ontzien tijdens maai- en landwerk. Ried-voorzitter Pier Bergsma reikte beeldjes uit aan LTO-Noord-bestuurder Peet Sterkenburgh (namens Grutsk) en maker Wilfried Bijma van Merlin Producties in Leeuwarden.