90 vrijwilligers tellen 2344 vlinders in Kuinderbos

KUINDERBOS - Staatsbosbeheer en De Vlinderstichting organiseerden zondag voor de vierde keer een grote vlindertelling in ‘de grootste wilde vlindertuin van Nederland’: het Kuinderbos.

Het doel is om de vlinderstand goed in kaart te brengen en natuurlijk extra aandacht voor de vlinders te krijgen. Er zijn maar liefst 2344 vlinders van 23 verschillende soorten geteld. Een bijzondere soort was daarbij de grote weerschijnvlinder. De top 3 bestond uit 867 bruine zandoogjes, 730 koevinkjes en 165 kleine koolwitjes

Dankzij de negentig vrijwilligers was het mogelijk om deze omvangrijke telling uit te voeren. Kars Veling van de Vlinderstichting gaf een presentatie over het herkennen van de vlindersoorten van het Kuinderbos. Daarna gingen de tellers in groepjes op pad. Verspreid over 31 telroutes, met een totale lengte van 77 kilometer, werd in het hele Kuinderbos geteld. Er waren zeer ervaren ‘vlinderaars’ bij, maar ook mensen die nog geen vlinderervaring hadden.

Elk groepje telde een uur lang alle vlinders die ze op hun telroute tegenkwamen. Bij terugkomst was er een ijsje en konden de tellers een broodje bakken op een kampvuur. Ondertussen werden alle telgegevens verzameld, zodat de vrijwilligers met de resultaten van hun telling naar huis konden.

Boswachter Harco Bergman van Staatsbosbeheer ziet dit als een mooie onderdeel van de landelijke tuinvlindertelling die plaatsvindt van 6 tot en met 28 juli 2019.