Voorsprong Joure bij woningen ex-azc'ers

De Fryske Marren heeft al meer statushouders gehuisvest dan waartoe de gemeente op basis van de Huisvestingswet is verplicht. De taakstelling over het eerste half jaar van 2019 bedraagt achttien mensen en dat aantal is lager dan de resterende 'voorsprong'. De woningcorporaties Accolade, Lyaemer Wonen en Zuidwest Friesland hebben in 2018 zes onderkomens toegewezen aan voormalige vluchtelingen. In totaal zijn er 26 statushouders in de gemeente gehuisvest. Het betrof voornamelijk nareizigers in het kader van gezinshereniging.