‘Vooroordelen hebben we allemaal’

FRIESLAND - Welke rol speelt het thema discriminatie in ons werk? Provinciaal meldpunt Tûmba bevraagt deze week Branka Stuve-Sarcevic (41), adviseur bij de Noord-Nederlandse politie-eenheid.

Ze kwam als 19-jarige naar de Friese hoofdstad vanuit voormalig Joegoslavië. Niet als vluchteling, maar voor de liefde. Ondanks de roze wolk was het wennen hier, in dit voor haar zo nieuwe land met een andere cultuur. Maar Branka leerde snel Nederlands, vond werk, kreeg vier kinderen en ging tussendoor studeren om zich verder te ontwikkelen. Zo klom ze bij politie Fryslân op van de meldkamer naar haar huidige functie als adviseur managementontwikkeling. Kortom, Branka is een schoolvoorbeeld van migratiesucces door haar vlotte integratie in onze samenleving.

Proces

Met discriminatie kreeg ze nauwelijks te maken. ,,Er waren wel eens opmerkingen in de trant van ‘jullie uit die landen’, maar dat zat me nooit in de weg’’, vertelt Branka. ,,Het was vooral een proces om mijn eigen identiteit te bepalen. Inmiddels voel ik me in Fryslân op mijn plek, maar ook Bosnië hoort bij wie ik ben. In het begin vond ik het opvallend dat de vrouwenemancipatie hier minder ver was, zeker binnen de mannencultuur van de politie. Toen ik een hbo-opleiding wilde doen, zei mijn leidinggevende: ‘Meiske, zou je dat wel doen, je hebt toch een gezin? En studeren is moeilijk hoor’. Ik stond paf. Gelukkig stimuleerde de baas boven hem mij wél om door te leren.’’

Dat pakte goed uit en in haar advieswerk bij de politie is diversiteit in leiderschap een belangrijk aandachtspunt. ,,Juist onze organisatie hoort een afspiegeling te zijn van de maatschappij. Binnen het traditionele denken ontstaat langzaam maar zeker een nieuwe stroming. Zodat ook capabele jonge vrouwen teamleider kunnen worden en niet alleen mannen die standaard doorstromen na zoveel dienstjaren. Bovendien benut onze organisatie steeds beter de voordelen van mensen met een andere culturele achtergrond. Zeker op straat. Wie letterlijk en figuurlijk andere talen spreekt, kan bijdragen aan begrip en komt met andere oplossingen.’’

Extra alert

Branka vindt het een goede ontwikkeling dat bij de politie ook het thema discriminatie steeds beter bespreekbaar is. ,,Zowel intern als bij het werk op straat is dat nodig. Als de polarisatie in de samenleving toeneemt, is het zaak om extra alert te zijn. Vooroordelen hebben we allemaal, maar als we daar onbewust naar handelen, kan dat ingrijpende gevolgen hebben. Als politie willen we waken voor discriminatie en dat is soms balanceren. Want we willen ook niet bang zijn bepaalde personen aan te houden of doortastend op te treden als een situatie daar om vraagt. Discriminatie blijft een gevoelig thema en juist daarom moet je erover praten. Openheid draagt bij aan bewustzijn.’’

Tekst: Amber Boomsma

Discriminatie Meldpunt Tumba is van betekenis voor Friese scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties die kiezen voor bewustwording rondom discriminatie. Lees meer op www.tumba.nl.