Start van lotgenotengroep steun bij verdriet en verlatenheid

De Fryske Marren - In het najaar van 2019 start Humanitas Zuidwest Friesland een lotgenotengroep voor steun bij verdriet en verlatenheid.

Rouwen is heel moeilijk en hoe dat moet kan niemand vertellen. De vrijwilligers van Humanitas kunnen helpen om dit grote verdriet bespreekbaar te maken en hierbij te ondersteunen.

Een lotgenotengroep bestaat uit 6 tot 8 deelnemers, die onder leiding van twee vrijwilligers tien keer bijeenkomen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt gesproken over de gevoelens en emoties die met een verlies gepaard gaan en hoe hiermee om te gaan. Het is de onderlinge herkenning die veel steun geeft aan de deelnemers van de groep. Voor informatie en opgave, neem contact op met Tetsie Reinsma via 06-41951960.

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen die op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. De vereniging bestaat uit vijf districten, waarbij District Noord de provincies Groningen, Drenthe en Friesland omvat. De 26 afdelingen bieden ondersteuning op het gebied van eenzaamheid, detentie, verlies, opvoeden, opgroeien en thuisadministratie.