Paneel keert terug in kerk van Langweer

Het paneel (Cartouche) van de Hettinga’s keert definitief terug in de kerk van Langweer.

Yteke Hettinga heeft het paneel nu in haar bezit. Het is haar wens dit paneel te schenken aan de dorpskerk van Langweer, waar het voor haar gevoel thuishoort.

Hettinga deed onderzoek naar de oorsprong. Het paneel is met subsidiegelden gerestaureerd. De oude familie van Hettinga kerkte vroeger in Langweer. Eind 18e eeuw, in de patriottentijd, werden de versierselen boven hun kerkbank verwijderd.

Het houtsnijwerk is 1,78 meter lang en 58 centimeter hoog. Het paneel komt overeen met het snijwerk van de andere stukken in de kerk in Langweer.

Iedereen kan het paneel elke zaterdagmiddag vanaf 6 juli t/m 14 september bewonderen van 13.30 – 17.00 uur tijdens de openingstelling van Kerkenpad.