Aanleg oeverzwaluw -en ijsvogelwand kan van start

Lemmer - De Vogelwacht Lemmer-Eesterga-Follega (L.E.F.) en omstreken kan van start met Oeverzwaluw –en IJsvogelwand.

De wand is een winterverblijf voor de vleermuizen en amfibieën. Het project is gelegen in het natuurgebied van Staatsbosbeheer vlakbij de rioolwaterzuiversinstallatie nabij Wielewei 4. Het project houdt in dat er een betonnen zwaluwwand zal worden aangelegd met 140 stuks nest openingen voor de Oeverzwaluwen maar ook voor de hier aanwezige IJsvogeltjes. Tevens wordt er een winterverblijf gecreëerd voor zowel vleermuizen als amfibieën. Ook zal er een educatieprogramma aan gekoppeld worden met de diverse scholen in Lemmer. Het project zal zodanig gebouwd worden dat het minimaal 50 jaar mee kan gaan.

De vogelwacht hoopt dat op donderdag 29 augustus met de voorbereidingen gestart kan worden en dat de wand eind september gereed is. Ze kunnen nog vrijwilligers gebruiken, zowel voor de uitvoering als voor het komend jaar voor de educatie rondleidingen. Aanmelden kan bij meneer H. de Groot tel: 0637432271.

Tevens wordt er regelmatig info gedeeld op: www.vogelwachtlemmer.nl.

Het project wordt gesubsidieerd door gemeente De Fryske Marren, Staatsbosbehaar, Streekwurk Zuidwest Fryslan, het IJsvogelfonds, Dorpsbelang Follega en Bond Fryske Vogelwachten.