Regeling Provincie bijdrage kavelinrichting

Fryslân - Grondeigenaren kunnen van 13 juni tot en met 31 december 2019 subsidie aanvragen voor kavelinrichting.

Er zit 135.000 euro in de pot, waarvan 25.000 euro bestemd is voor het geschikt maken van het land voor weidevogels. Kavelinrichting volgt na het proces van kavelruil. Het kan gaan om bijvoorbeeld de aanleg van dammen of bruggetjes voor een betere bereikbaarheid van de kavel.