Waterpark Follega aangepast

Follega - De plannen voor het Waterpark in Follega aan de Straatweg zijn aangepast.

Een particuliere initiatiefnemer wil hier een recreatieve ontwikkeling realiseren met waterarken met 16 (recreatie)arken in het water en 4 grondgebonden recreatiewoningen. In eerdere plannen uit 2014 ging het nog om 20 woonarken. Het nieuwe plan voorziet tevens in een aangepaste interne ontsluiting en parkeerterrein.

Met ingang van 17 mei 2019 liggen gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan Waterpark Follega 2019 met de bijbehorende stukken, inclusief de ontwerp welstandontwikkelcriteria (Beeldkwaliteitsplan Waterpark Follega 2018) , voor iedereen ter inzage.