Meimeringen | Afspraak is afspraak

Hoe bestaat het, dacht ik toen ik het zeer gedegen verhaal van mijn collega las over Miks Welzijn. De gemeente heeft haar activiteiten overgeheveld naar een andere instelling, maar bedacht daarbij niet dat er ook een gebouw bij hoorde.

Een gebouw met huurders en gebruikers wel te verstaan. Had niemand hen dan in het oor gefluisterd vroeg ik me af. Of was het wel ingefluisterd en werd daar niets mee gedaan? Want je weet toch als organisatie wat er annex is aan een organisatie als je die inhuurt: bovendien huur je ze toch ook juist in voor die zaken. Dat de gemeente misschien anders wil of moet gaan werken (voor zorg komt gewoon te weinig geld van de rijksoverheid) is wellicht nog te begrijpen. Maar om dan zo’n groot punt over het hoofd te zien vind ik toch behoorlijk kwalijk.

Met veel bombarie is het punt van de overname gepresenteerd. Goede oude Miks is aan de kant gezet, net zoals wel meer instellingen aan de kant zijn gezet door de jaren heen. In eerste instantie waren de berichten dat de medewerkers konden blijven, maar ook dat lijkt nu toch ietwat bezijden de waarheid. Een deel kan blijkbaar blijven, wat er met de rest gebeurt, is onduidelijk. Wel dat zij een soort straathoekwerkers worden die ergens ‘buiten’ moeten gaan hangen om hun doelgroep te ontmoeten. Met ouderen lijkt me dat wat moeilijk. Bij ons kun je in de zomer altijd nog onder de hoek gaan zitten met mensen van alle leeftijdscategorieën, maar in de winter zal dat toch wat minder gaan tenzij wat wilt doen aan de bevolkingsgroei.

Afspraak is afspraak las ik afgelopen week in het nieuwe coalitieakkoord. Maar misschien gelden die afspraken alleen voor wethouders die met elkaar hebben afgesproken dat hun partij vooral niet dualistisch mag functioneren. Nee, zeggen ze, schrijven ze zelfs, dat mag wel, maar dan ga het je gesprek nog wel met elkaar aan om elkaar te vinden. Maar is dat nu niet juist niet de bedoeling van het dualisme? Dat raad en wethouders onafhankelijk van elkaar mogen besluiten? Dat de twee toch ietwat rooie partijen zo’n besluit over Miks toch wel heel onzalig vinden en daar flink wat van gaan vinden of er een oplossing voor gaan zoeken? Maar ja, afspraak is afspraak. Zou dat ook voor de gebruikers van Miks gelden waar ooit ongetwijfeld ook afspraken mee zijn gemaakt?

Meisje (www.meisjelemmer.blogspot.com)