Wetterskip Fryslân controleert weer op verboden antifouling

Fryslân - Milieu-inspecteurs van Wetterskip Fryslân controleren ook dit jaar bij werven, verkooppunten en particuliere bootbezitters op de aanwezigheid van illegale antifouling.

 

Antifouling is een onderwaterverf die de aangroei van algen op een schip voorkomt. Veel van deze verven bevatten stoffen die organismen doden en metalen als koper en zink die het open water verontreinigen. De controles bij verkooppunten van antifouling in de afgelopen jaren hadden een positief effect op de naleving van regels door verkopers.

 

Pleziervaarders mogen antifouling uit de beroepsvaart niet toepassen. Deze boten liggen vaak een langere tijd op dezelfde ligplaats, waardoor het lokale water sterk verontreinigd raakt. Als de milieu-inspecteurs verboden middelen aantreffen, moeten de bootbezitters stoppen met het aanbrengen van de verf en moeten ze de laag verwijderen. Bij een nieuwe inspectieronde lopen ze het risico dat ook zij een boete krijgen.