Esther de Vrij nieuw commissielid bij statenfractie

Lemmer - Bij de statenfracties van de VVD en de PVV zijn vandaag nieuwe commissieleden benoemd.

Een commissielid is geen lid van Provinciale Staten, maar kan wel deelnemen aan het debat in de statencommissie. Ook kan hij of zij namens de fractie lid zijn van statenwerkgroepen en het woord voeren op de statenmarkt.

Jeffrey Graansma (1999) is vandaag door commissaris van de Koning Brok beëdigd als commissielid voor de PVV. Graansma komt uit Drachten en werkt bij een supermarkt in Surhuisterveen. Voor de VVD is Esther de Vrij (1977) uit Lemmer beëdigd. De Vrij is directeur- bestuurder van Zorgbelang Fryslân. In de vorige statenperiode was zij ook commissielid. Iedere fractie heeft de mogelijkheid om de eerstvolgende op haar kandidatenlijst als commissielid aan te wijzen. Inmiddels hebben acht fracties hiervan gebruik gemaakt.