Algemene Ledenvergadering uitvaartvereniging Helpt Elkander Lemmer

Lemmer - De algemene Ledenvergadering uitvaartvereniging Helpt Elkander Lemmer vindt op dinsdag 16 april plaats in gebouw Us Haven aan de Lijnbaan 7 te Lemmer, aanvang 20.00 uur.

De heer IJsbrandij van de Rabobank Sneek-ZW Friesland zal een presentatie geven over de orderportefeuille van de vereniging. Verder staan op het programma de opening, mededelingen, herdenking overledenen 2018, notulen Alg. Ledenvergadering 17 april 2018, het jaarverslag 2018, financieel verslag 2018, en de bestuursverkiezing.