Aanpassing in waterwingebied Spannenburg

Spannenburg - De grenzen van de waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden Buren-Ameland en Spannenburg veranderen formeel nu een inspraakperiode voorbij is.

Omdat Vitens bij Spannenburg meer grondwater wint voor de drinkwatervoorziening, is daar een aanpassing nodig. Op Ameland is het westelijk gelegen gebied niet meer voor waterwinning in gebruik en kan daarmee vervallen. De aanpassing lag van 21 januari tot 4 maart 2019 ter inzage, vaststelling kan nu.