Opnieuw ledenbonus na winstgroei AB Vakwerk

SNEEK/MIDDENMEER -AB Vakwerk was vorig jaar goed voor een omzet van ruim 119 miljoen euro. De uitzendcoöperatie zag haar nettowinst in 2018 met zeven ton groeien tot 2.1 miljoen. Opnieuw kunnen de bijna 4000 aangesloten agrarische leden een bonus tegemoetzien. Dat maakte algemeen directeur Marco Meijer bekend tijdens de presentatie van de jaarcijfers 2018.

,,Wij zijn een coöperatie die in de eerste plaats het belang dient van de leden. AB Vakwerk realiseerde het afgelopen jaar een flinke rendementsverbetering. De coöperatie is financieel gezond en laat daarom voor het derde jaar op rij een deel van de winst terugvloeien naar de leden”, vertelt Meijer. Met de bonus krijgen de aangesloten agrariërs enkele honderden euro’s korting op de inhuur van tijdelijke arbeid bij AB Vakwerk.

In het afgelopen boekjaar verkocht AB Vakwerk bijna 5 miljoen uren, 4,4 procent minder dan in 2017. Volgens de algemeen directeur is deze ontwikkeling direct te koppelen aan marktomstandigheden die het juist uitzendbedrijven moeilijk maken om nog te groeien. ,,Er was sprake van grote economische groei en zeer lage werkloosheid. Wij bewegen ons in een sterk toenemende vraaggedreven medewerkersmarkt”, licht hij toe.

De focus van AB Vakwerk lag het afgelopen jaar derhalve sterk op kwaliteitsverbetering van de eigen dienstverlening en klantmarges. ,,En dat heeft goed uitgepakt, getuige ons sterk verbeterde rendement”, stelt Meijer. Door de verscherpte kwaliteitsfocus en de daaruit voortkomende daling van indirecte kosten, slaagde AB Vakwerk erin om maar liefst de helft meer winst te maken.

Investeren in doorontwikkeling

Marco Meijer staat sinds september als algemeen directeur aan het roer bij de coöperatie. Hij werd mede aangesteld omwille van zijn expertise op het gebied van innovatie en organisatorische vernieuwingen. ,,De markt verandert en daar moeten wij in mee. Samen met stakeholders gaan we verder aan de slag om ons bedrijf toekomstbestendig te maken.” De in 2018 geboekte winst wordt volgens hem dan ook voor een belangrijk deel geïnvesteerd in de doorontwikkeling en verbetering van de (coöperatieve) dienstverlening van AB Vakwerk.