Beleidsregels om geurhinder te voorkomen

Joure - Friezen moeten zo weinig mogelijk last hebben van stank door bedrijven. De nieuwe beleidsregels voor geur van Provincie Fryslân beogen toekomstige geurhinder te voorkomen.

Daarvoor bestaat nu een toetsingskader. Hoeveel geur een bedrijf mag verspreiden, hangt af van waar het bedrijf staat en het type bedrijf. De regels zijn nog niet definitief, de provincie bespreekt ze eerst nog met de gemeenten.