Burgers in gesprek met formateur

Joure - CDA, VVD, PvdA en GroenLinks werken samen aan een nieuwe coalitie voor gemeente De Fryske Marren.

Daarbij betrekken de fracties graag inwoners, ondernemers en organisaties, om te horen welke thema’s ze voor de komende jaren belangrijk vinden. Formateur Aucke van der Werff komt in april naar Balk, Lemmer en Joure om daar met inwoners over te praten.

Gespreksmomenten

Inwoners kunnen zich opgeven voor deze gespreksmomenten met Aucke van der Werff, die de formatie van de nieuwe coalitie leidt. Hij plant de momenten in waarop de burger persoonlijk met hem kan spreken. Van der Werff komt maandagavond 8 april naar Joure, dinsdagavond 9 april naar Lemmer en woensdagavond 10 april naar Balk. Om iedereen voldoende tijd te geven, is opgave gewenst. Dat kan tot uiterlijk vrijdag 5 april via het formateur@defryskemarren.nl, met alvast het onderwerp waar het gesprek over moet gaan en eventueel een voorkeursdatum.

Akkoord begin mei verwacht

CDA, VVD, PvdA en GroenLinks werken toe naar een gezamenlijk coalitieakkoord. De partijen koersen er op dat ze dit akkoord begin mei kunnen presenteren.