Vragen over 1,5 miljoen voor Douwe Egberts

DFM - De fractie van de NCPN in de Fryske Marren heeft aan het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de 100.000 euro die de gemeente heeft verstrekt aan Douwe Egberts voor een reorganisatie.

‘Op 4 juni 2017 meldde het toenmalige College van B&W, in een vertrouwelijk memo, te hebben besloten €100.000.- aan Jacobs DE te verstrekken als gemeentelijke bijdrage aan een reorganisatie die 35 miljoen heeft gekost en 90 banen. Tevens deelde het college van burgemeester en wethouders toen mee dat er gezocht ging worden naar een aanvullende bijdrage aan Jacobs DE, tot een bedrag van €1.500.000.-. Hierover zou de gemeenteraad moeten beslissen. Na vragen vanuit de gemeenteraad is in 2018 gemeld dat de genoemde €100.000.- begin 2018 aan Jacobs DE is overgemaakt.’

Nog geen raadsvoorstel

Rinze Visser van de NCPN:’Wij schrijven nu april 2019 en een college-voorstel heeft de gemeenteraad tot nu toe niet bereikt. Uit de pers vernamen wij dat het Duitse bedrijf Jacobs DE gigantische winsten heeft geboekt. In 2018 bijna 70% meer dan in 2017 - en het internationaal zeer actief is in het overnemen van bedrijven, zoals in Engeland, Italië, Maleisië en Turkije.’

Naar aanleiding hiervan wil de fractie dan ook antwoord op de vraag of deze berichten over deze schatrijke multinational voor B&W geen aanleiding zijn om de ‘zoektocht’ naar een bedrag tot aan €1.500.000.- te stoppen?

Bezuiniging

Verder wil de partij weten of deze bijdrage niet in schrille tegenstelling staat tot het komende raadsdebat over een bezuiniging van 3 miljoen. Ook wil de partij weten of B&W bereid is in de raadsvergadering verantwoording af te leggen over de zoektocht naar het aan Jacobs DE nog te verstrekken bedrag. Dit gezien de besluitvorming over de bezuinigingen in juli 2019.