CDA wil vaart achter bouwplannen De Fryske Marren

DFM - CDA wil de bouwplannen in de Fryske Marren versnellen, zo is gebleken tijdens de gemeenteraadsvergadering. De aangenomen woonvisie behelst diverse plannen om te gaan bouwen, maar volgens het CDA is de tijdspanne te lang. De scheve verhoudingen op de woningmarkt roepen op tot actie. Vraag en aanbod zijn te ver uit elkaar gegroeid, betoogt de partij.

“Er kan veel veranderen in vier jaar,” zo stelt de partij bij monde van Van Dijk. “Het is wel een woonvisie en juist in die markt verandert alles heel snel. Enkele jaren geleden was er nog een overschot aan woningen op de markt en kijk waar we nu in zijn beland.” De vraag naar woningen is in De Fryske Marren significant toegenomen, terwijl concrete bouwplannen vaak uit blijven. Hierdoor zijn jongeren genoodzaakt langer thuis te wonen. Daarnaast blijven ouderen zitten waar ze momenteel zitten, omdat er weinig alternatieven zijn.

Vaart

“Dan kan het allemaal ook nog lang gaan duren. Onze partij wil graag vaart zetten achter de bouwplannen. Ga bijvoorbeeld in overleg met de projectleider en kijk naar beschikbare bouwlocaties om eerder te gaan ontwikkelen. In het najaar van 2019 kunnen deze plannen dan ter goedkeuring bij de raad komen te liggen.” CDA hoopt zo in te spelen op de krappe woonmarkt.

Doorstroming weer los krijgen

Diverse partijen steunden de grootste partij van de De Fryske Marren. “De vastgelopen doorstroming op de woningmarkt moeten wij weer los zien te krijgen,” zo stelt D66. “De wens is er van jonge mensen om zich te vestigen in kleinere dorpen, maar het aanbod is er hier niet toe. We willen een aantrekkelijke gemeente blijven voor jongeren en jonge gezinnen en moeten dan ook alles doen om de woningmarkt te verbeteren.” Speelman-Drees wil dus met name de problematiek op de starterswoning aanpakken. “Er moeten voor starters betaalbare woningen op de markt komen. De vraagprijs van huizen is voor deze doelgroep soms veel te hoog. Zij kunnen simpelweg geen woning kopen. Hier moet echt verandering in komen.”

Aangepast

De PVDA is blij met de woonvisie, maar hoopt ook dat het is aan te passen. “Wij zien de woonvisie als een stuk voor de toekomst,” zo beargumenteert de partij. “Maar in de loop der tijd komen we natuurlijk ook dingen tegen die we nu nog niet weten.” De partij vindt dat het document altijd bijgewerkt moeten kunnen worden, ten behoeve van de ontwikkelingen op de woningmarkt. “We zien dit stuk dan ook als een dynamisch document, dat over de tijd aangepast kan worden.”

Willem Vermeltfoort